Kolejowy absurd będzie trwał? PKP PLK obecnie nie przewiduje przejścia na ulicy Inwestorów!

Wbrew optymistycznym informacjom o zgodzie na budowę przejścia przez torowisko w ulicy Inwestorów spółka PKP PLK planując rewitalizację linii kolejowej pominęła to miejsce.

Ta historia pokazuje nierealność przepisów kolejowych w Polsce, które stara się – wbrew wszystkim – egzekwować spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Zasłaniając się zasadą, że w pobliżu wiaduktów kolejowych nie mogą funkcjonować przejścia czy przejazdy przez tory na poziomie torowiska, spółka PKP PLK doprowadziła do likwidacji takiej przeprawy w ciągu ulicy Inwestorów. W jakim celu? Trudno powiedzieć. Zapewne ma to zwiększać bezpieczeństwo użytkowników linii kolejowej. Okoliczni mieszkańcy już w tej „układance” nie liczą się.

Na wiadukcie nie ma chodnika i ścieżki rowerowej. Nie jest to dla pieszych i cyklistów miejsce bezpieczne. Ci wolą korzystać z dzikiego przejścia przez tory. Mogliby swobodnie przechodzić po ulicy Inwestorów, ale PKP PLK uznało, że to nie jest możliwe i asfalt został wycięty, stanęły bariery dodatkowo „zabezpieczone” zwałami piasku. Absurd!

Mieleccy samorządowcy – różnych opcji – zabiegają o przywrócenie przejścia przez tory w ulicy Inwestorów – urządzenie tam przeprawy pieszej i rowerowej. Ostatnio pojawiła się nadzieja, że tak będzie, kolejarze mieli wreszcie zrozumieć potrzeby mieszkańców tej części miasta. W tej sprawie 6 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Mielca, gdzie omówiono możliwości zaprojektowania i wykonania przejścia kolejowego przez tory linii nr 25 Łódź Kaliska – Dębica. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele PKP PLK w Rzeszowie, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Mielec i Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

– Po przeprowadzonej dyskusji i analizie zaproponowanych możliwości przejścia uzgodniono, że należy wykonać przejście w poziomie szyn kat. E. W związku z tym, że PKP PLK zleciło opracowanie Studium Wykonalności na przebudowę linii kolejowej nr 25 na odcinku Dębica – Mielec, Prezydent Mielca wystąpi o ujęcie w tym opracowaniu przedmiotowego przejścia. Urząd Marszałkowski ze swej strony będzie wspomagał działania w tym zakresie. Spotkanie zakończyło się przyjęciem korzystnych rozwiązań dla mieszkańców Mielca – informował wówczas Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Spółka PKP PLK kilka tygodni temu ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji wykonawczej i odbudowę linii kolejowej numer 25. W dokumentach przetargowych zawarty jest między innymi wykaz wszystkich przejazdów i przejść kolejowych ze wskazaniem ich przyszłości. Ulicy Inwestorów na tej liście nie ma. PKP PLK nie planuje tutaj obecnie żadnych robót…

PC

www.hej.mielec.pl